Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego nasi nauczyciele wrócili ze szkolenia „Team-leading in education” zrealizowanego w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Edukacja szkolna.

Instytucją pośredniczącą w organizacji szkolenia była firma Euromind, z którą Ekonomik od wielu lat współpracuje przy realizacji projektów unijnych.

Celem projektu było podniesienie jakości pracy szkoły oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli i kadry zarządzającej. W szkoleniu brało udział 8 osób w tym nauczyciele przedmiotów ogólnych, zawodowych oraz dyrektor Paweł Ptak.

Podczas 5-dniowego kursu poruszano tematykę budowania zespołu,  przywództwa,  motywacji, komunikacji i coachingu, które są integralną częścią skutecznego kierowania zespołem. Dużym wyzwaniem a jednocześnie korzyścią była praca w języku angielskim w międzynarodowej grupie. Współpraca z portugalskimi i chorwackimi nauczycielami pozwoliła na wymianę doświadczeń zawodowych i kulturowych oraz dała perspektywę realizowania wspólnych projektów w przyszłości.