Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. Osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie na stanowisku logistyka odpowiada za kierowanie procesem planowania i przepływu wszelkiego rodzaju dóbr, usług i informacji.

Czego nauczysz się w technikum?

W trakcie nauki poznasz zasady obsługi magazynów, infrastrukturę magazynową i manipulacyjną wykorzystywaną w procesie produkcyjnym. Zapoznasz się z systemami informatycznymi wspomagającymi procesy zarządzania magazynem, produkcją i dystrybucją. Nauka na tym kierunku przygotowuje także do pracy w transporcie, uczniowie poznają zasady organizacji i zarządzania procesami przewozowymi.

Kwalifikacje które zdobędziesz

W ramach nauki w technikum na kierunku technik logistyk uczniowie zdają dwa egzaminy
w ramach kwalifikacji:

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu

Egzamin z pierwszej kwalifikacji odbywa się na koniec klasy trzeciej, natomiast egzamin z drugiej kwalifikacji organizowany jest na koniec klasy czwartej.

Praktyki zawodowe

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyki zawodowej to 8 tygodni (280 godzin). Miejsca realizacji praktyk to przedsiębiorstwa transportowe, produkcyjne, logistyczne a także magazyny i centra dystrybucji. Praktyki można realizować we własnym zakresie lub w wyborze miejsca praktyk korzystać z pomocy szkoły.