Zawód dla osób, których pasją jest sztuka i projektowanie. Masz fantazję? Jesteś spostrzegawczy? Pragniesz rozwijać swoje talenty? Technik reklamy to zawód właśnie dla Ciebie. Na lekcjach poznasz m.in. zasady produkcji reklamy i prowadzenia kampanii reklamowej. Będziesz realizować projekty związanie z budowaniem świadomości marki (księgi tożsamości znaku, graficzne wizualizacje firmy, layouty, filmy reklamowe, reklamy publikowane w Internecie) wykorzystując różne narzędzia i działania z zakresu marketingu. Postaw na zawód z przyszłością!

Czego się nauczysz w technikum?

Nasza szkoła nauczy cię jak dobierać typografię, kolorystykę oraz wykorzystywać zasady kompozycji w twoich projektach. Dowiesz się jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany przekaz reklamowy. Na zajęciach praktycznych  będziesz mógł zapoznać się z projektowaniem reklamy
z wykorzystaniem programów graficznych z pakietu Corel. Zdobędziesz gruntowną wiedzę z marketingu czy psychologii reklamy.

 

Plan lekcji TECHNIK REKLAMY:

 1. przedmioty zawodowe teoretyczne: komunikacja w organizacji, organizacja reklamy, podejmowanie działalności gospodarczej, przekaz reklamowy, prawo w reklamie, typografia w reklamie, psychologia reklamy, badania reklamy, planowanie i realizacja kampanii reklamowej, język obcy zawodowy, media i formy reklamy, organizacja reklamy
 2. przedmioty zawodowe praktyczne: pracownia multimediów, pracownia przekazu reklamowego, pracownia technik reklamy, pracownia grafiki komputerowej, pracownia projektowania mediaplanu

Kwalifikacje, które zdobędziesz

Tytuł zawodowy – TECHNIK REKLAMY uzyskasz po ukończeniu technikum i zdaniu zewnętrznych egzaminów zawodowych (teoria i praktyka) z następujących kwalifikacji zawodowych: 

PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową

Praktyki zawodowe

W trakcie 5 letniego cyklu kształcenia uczniowie odbywają 8 tygodni praktyk (280 godzin). Praktyki realizowanie są  w przedsiębiorstwach związanych z branżą reklamową, działach marketingu, public relations, drukarniach, agencjach reklamowych. Praktyki można organizować we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy szkoły 

 

Warianty przyszłości

Nasz absolwent ma możliwość podjęcia pracy w:

 1. agencjach reklamowych na stanowisku agenta reklamowego,
 2. account manager,
 3. copywriter,
 4. art designer,
 5. agencjach public relations,
 6. działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 7. biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu,
 8. agencjach scenariuszowych,
 9. studiach graficznych,
 10. studiach produkcyjnych,
 11. agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

Możesz także kontynuować naukę na uczelniach wyższych. 

Film promocyjny ORE