Cztery klasy zakończyły dzisiaj edukację i pożegnały mury naszej szkoły. Przed nimi już tylko ostateczny sprawdzian – matura.

Mury naszej szkoły opuszcza w tym roku 110 absolwentów: klasa 4e technik ekonomista (wychowawca: Katarzyna Dudys-Nowak), klasa 4h technik handlowiec/spedytor, (wychowawca: Aleksandra Homik), klasa 4l technik logistyk (wychowawca;: Katarzyna Luterek), 4r technik organizacji reklamy (wychowawca: Barbara Szymczyna).

Z tej okazji w auli  zorganizowano uroczystość pożegnania abiturientów. W jej trakcie najlepsi przyszli absolwenci wpisali się do szkolnej Złotej Księgi. Tego zaszczytu dostąpiło w tym roku 5 osób: Justyna Pluta, Karolina Wiertelorz, Michał Kiner, Dawid Hamiga i Paweł Stępiński. Wszyscy za świadectwa z wyróżnieniem i pozaszkolne sukcesy w konkursach i olimpiadach.

Ponadto nagrodzono najlepszych uczniów, sportowców i szkolnych działaczy społecznych. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 27 uczniów.

– Świat potrzebuje takich ludzi jak wy. Idźcie, osiągajcie nie mniejsze sukcesy i zmieniajcie ten świat na lepsze! – mówił podczas uroczystości dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Paweł Ptak.

Gościem honorowym pożegnalnej akademii była Beata Janowicz z Referatu Edukacji.