W ogólnopolskim rankingu szkół ponadpodstawowych 2024 Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej jest najlepsze w Raciborzu! Zajęliśmy 166 miejsce w Polsce na 1499 szkoły. 

W rankingu technikum 2024 roku, zorganizowanym przez portal edukacyjny WaszaEdukacja.pl, wzięło udział 1499 placówek, zarówno publicznych, jak i prywatnych, spełniając tym samym wytyczne regulaminu.

Przy kompilowaniu rankingu techników, brano pod uwagę różnorodne kryteria, aby zapewnić obiektywne i wszechstronne podejście. Analizowano wyniki egzaminów maturalnych na różnych poziomach, osiągnięcia w egzaminach zawodowych oraz udział w ogólnokrajowych olimpiadach przedmiotowych. W rankingu uwzględniono również wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej (EWD) za lata 2021-2023.

Cały ranking jest dostępny na stronie https://waszaedukacja.pl/