31 sierpnia 2021 pożegnaliśmy przechodzące na emeryturę Halinę Mazur i Bożenę Jurkowską. Panie były ważnymi ogniwami naszej szkolnej społeczności i będzie nam ich obu brakowało – pani Haliny w salach wykładowych, a pani Bożeny w sekretariacie.

Życzymy wszystkiego dobrego i liczymy, że znajdą czas, żeby nas odwiedzać.