Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do druku, musi dobrze znać obsługę programów graficznych oraz na budowie maszyn drukarskich działających w środowisku cyfrowym. Podczas nauki będziemy poruszać się w środowisku zakresie grafiki 2D oraz 3D.

Czego nauczysz się w technikum?

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne opakowania, książki, folderów, ulotek, plakatów, a później przygotowuje do druku. Nasza szkoła kształcąc w tym zawodzie bierze pod uwagę potrzeby rynku pracy i zainteresowania uczniów. Nauka w naszej szkole umożliwia zdobycie tytułu technika grafiki i poligrafii cyfrowej, uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacje które zdobędziesz

PGF.04 Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Po zdaniu egzaminów zawodowych oraz egzaminu maturalnego absolwent może kontynuować naukę na wielu kierunkach studiów w całej Polsce (w tym: poligraficznych, artystycznych, informatycznych). Zaletą kształcenia na tym kierunku jest duże zapotrzebowanie na fachowców w drukarniach i zakładach poligraficznych.

Praktyki zawodowe

W trakcie 5 letniego cyklu kształcenia uczniowie odbywają 8 tygodni praktyk (280 godzin). Praktyki realizowanie są w przedsiębiorstwach związanych z branżą reklamową, działach marketingu, public relations, drukarniach, agencjach reklamowych. Praktyki można organizować we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy szkoły.

Film promocyjny ORE (film zawiera poprzednią nazwę kierunku).