Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodniczący: Michał Kiner

Zastępca: Kamila Kalisz

Sekretarz: Karolina Wiertelorz

Skarbnik: Justyna Pluta

Samorząd Uczniowski tworzą trójki klasowe.

Opiekunem SU jest p. Katarzyna Dudys – Nowak