Monika Karczewska

Jestem absolwentką Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Ukończyłam klasę o profilu technik ekonomista w 2011 roku. Zawsze z uśmiechem na twarzy wspominam te cztery lata. Nauczyciele z zaangażowaniem próbowali rozwijać nasze pasje i umiejętności zarówno podczas lekcji jak i na zajęciach pozalekcyjnych. Myślę, że za cierpliwość do naszej klasy medal powinien otrzymać nasz wychowawca mgr Wojciech Łyżniak 😊. Szkoła średnia to czas dokonywania wyborów, mnie w dalszej edukacji na pewno pomogli nauczyciele przedmiotów zawodowych. Dzięki ich wsparciu wzięłam udział w olimpiadzie ekonomicznej.

Następnie kontynuowałam naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie obecnie pracuję w Katedrze Zarządzania Organizacjami. Pracę na Uczelni łączę  z pracą w biurze rachunkowym, w którym mogę rozwijać swoje kompetencje współpracując z międzynarodowymi podmiotami gospodarczymi. Gdybym teraz miała wybierać ponownie, w jakim technikum miałabym spędzić tamte lata, wybrałabym tak samo.


Nikola Stanieczek

Nikola Stanieczek

Jestem absolwentką kierunku technik ekonomista. Ekonomik dał mi wiele możliwości rozwoju zawodowego, osobistego oraz możliwość poznania wielu przyjaciół, z którymi kontakt mam do dziś. Szkoła pozwoliła mi na poznawanie siebie, a tak naprawdę ukształtowała  we mnie kierunek, w jakim powinnam pójść w dalszej „karierze zawodowej”.

Dzięki nauce w raciborskim Ekonomiku miałam możliwość wzięcia udziału w wielu konkursach, odwiedzenia Brukseli z profesorem Jerzym Buzkiem co było niezwykłym doświadczeniem, a także  zapoczątkowanie moich dalszych aktywności na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Obecnie pracuje w sektorze finansowym i to właśnie dzięki wybraniu szkoły średniej moja droga zawodowa została ukierunkowana właśnie na rachunkowość, finanse i marketing.


 

Danuta Miensopust


Marek Morawiec


Michael Dyrszlag


Natalia Wołek