Drodzy entuzjaści fotografii, fikcyjna firma Horizont ogłasza wakacyjny konkurs fotograficzny dla uczniów Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické v Opavé oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

Temat przewodni: Moje miasto /MY CITY/

Wykonaj zdjęcia przedstawiające piękno Twojego miasta/ miejscowości – jego zakątków, Twoich ulubionych miejsc.

Zdjęcia należy przesłać do 20.09.2024 r. w formacie JPG (rozdzielczość 300 DPI, w jakości do druku).

Każde zdjęcie musi być opatrzone imieniem i nazwiskiem twórcy oraz nazwą miejscowości, która została na nim przedstawiona. Przesyłając zdjęcia potwierdzasz, że jesteś ich autorem. 

Organizator wybierze po 10 fotografii z każdej ze szkół. 

Jak wziąć udział?

Wystarczy przesłać zdjęcia na podany adres e-mail:

coffee.horizont@seznam.cz

Strona internetowa fikcyjnej firmy Horizont

https://horizontcoffee5.webnode.cz

Konkurs organizowany w ramach polsko-czeskiej współpracy szkół ekonomicznych z Raciborza i Opavy.

https://www.oa-opava.cz