TerminWyszczególnienie
8 września 2021 r.spotkanie informacyjne
24 listopada 2021 r.Spotkania z rodzicami uczniów wszystkich klas
2 lutego 2022 r.Spotkania podsumowujące postępy śródroczne
30 marca 2022 r.Spotkania podsumowujące dla klas maturalnych oraz informacyjne dla pozostałych klas.
25 maja 2022 r.Spotkania podsumowujące dla pozostałych klas