To kierunek z długoletnią tradycją w naszej szkole. Wśród absolwenci Ekonomika znajdują się osoby pracujące w niemal każdym sektorze gospodarki w kraju a dzięki znajomości języków obcych również za granicą.

Czym zajmuje się ekonomista?

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Ekonomista odpowiedzialny jest za wykonywanie prac biurowych, sporządzanie dokumentacji księgowej, fakturowanie w jednostkach organizacyjnych oraz różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy ze względu na wszechstronne umiejętności. 

Czego się nauczysz w technikum?

Przede wszystkim nauczysz się jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Dodatkowo, poznasz najważniejsze przepisy prawa cywilnego, gospodarczego oraz przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Krok po kroku poznasz tajniki sporządzania biznesplanu i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej. PLAN LEKCJI EKONOMISTY:

  1. przedmioty zawodowe teoretyczne: Komunikacja w organizacji, Podstawy ekonomii, Prawo, Gospodarka magazynowa, Ekonomika przedsiębiorstw, Podstawy zarządzania, Język obcy zawodowy, Finanse, Kadry i płace
  2. przedmioty zawodowe praktyczne: Pracownia statystyki, Pracownia technik biurowych, Pracownia planowania, Pracownia magazynowa, Pracownia ekonomiczno- informatyczna, Pracownia finansów, Pracownia kadrowo-płacowa

 

Kwalifikacje, które zdobędziesz

Tytuł zawodowy – TECHNIK EKONOMISTA uzyskasz po ukończeniu technikum i zdaniu zewnętrznych egzaminów zawodowych (teoria i praktyka) z następujących kwalifikacji zawodowych: 

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności, prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej, prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży, gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku, sporządzanie biznesplanu.

EKA.05 Prowadzenia spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Egzamin zawodowy obejmuje następujące treści: prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy, sporządzanie dokumentacji kadrowej, prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

Praktyki zawodowe / Warianty przyszłości

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin). Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, urzędy administracji publicznej rządowej i samorządowej, urzędy skarbowe, biura rachunkowe, banki, oddziały lub jednostki terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Praktyki można organizować we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy szkoły – dysponujemy bazą pracodawców.   

MOŻESZ ZYSKAĆ JESZCZE WIĘCEJ!

Po zdaniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych możesz uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości po uzyskaniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.