Trzeci rok współpracy pomiędzy szkołami zainicjowała wizyta nauczycieli języka obcego zawodowego niemieckiego i angielskiego w siedzibie szkoły w Hagen.

Program wizyty obejmował:
✅ obserwacje zajęć z zakresu logistyki, magazynowania, nowoczesnych systemów informatycznych oraz pokazowej lekcji języka angielskiego przeprowadzonej przez Mirę Brinkschulte- koordynatorkę projektu Erasmus w K1Hagen.
✅ spotkanie z uczniami, którzy w październiku odbędą praktyki  zawodowe w Polsce w firmie Eko-Okna
✅ omówienie warunków i sposobów monitorowania i wspierania niemieckich praktykantów podczas pobytu w Polsce
✅ prezentację organizacji kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych na spotkaniu z uczniami
✅ spotkanie z dyrektor szkoły panią  Hönninger
✅ wymianę doświadczeń podczas panelu dyskusyjnego z European Team na temat organizacji projektów międzynarodowych, współpracy między szkołami oraz zagranicznych praktyk zawodowych
✅ zapoznanie z organizacją pracy i kształcenia w Kaufmannsschule 1
✅ zwiedzanie miasta i okolicznych atrakcji turystycznych

Zorganizowano konferencję nauczycieli przedmiotów zawodowych, na której nauczyciele Ekonomika przedstawili organizację procesu kształcenia zawodowego w ZSE z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, pracowni i programów  komputerowych. Zaprezentowano również rezultaty mobilności uczniów i nauczycieli w ramach projektów Erasmus+ realizowanych w latach 2020- 2023.

Na zaproszenie inicjatorki współpracy pani Marzeny Wosch nauczyciele Ekonomika przeprowadzili szkolenie w języku niemieckim i angielskim dla grupy nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi i platform edukacyjnych na lekcjach języka obcego zawodowego, takich jak: flipped classroom, active learning, project based learning, TedEd, Learningpaths czy Genially.

Nie zabrakło również kulturowego aspektu wizyty w Zagłębiu Ruhry. Nauczyciele Ekonomika zwiedzili Hagen, Dortmund i Herdecke- urokliwe miasteczko niedaleko Hagen.

Ustalono również termin kolejnego spotkania, które odbędzie się w Raciborzu przy okazji przyjazdu grupy niemieckich praktykantów do Polski.