13 lutego 2023 r. zawarliśmy porozumienie z jedną z najlepszych niepublicznych placówek – Akademią WSB. Podpisy pod umową złożył Paweł Ptak – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu i dr Edyta Nowak-Żółty – Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie.

Porozumienie to dotyczy współpracy pomiędzy Uczelnią a raciborskim Ekonomikiem w zakresie uczestnictwa w wykładach i warsztatach oraz innych zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Akademię WSB. Raciborska szkoła będzie mogła w pierwszej kolejności starać się o udział w projektach dla szkół średnich realizowanych przez Akademię WSB, oraz korzystać z bogatego doświadczenia uczelni w zakresie realizacji projektów krajowych, międzynarodowych i transgranicznych.

Dzięki zawartemu porozumieniu uczniowie Ekonomika będą mogli korzystać z najnowszych technik edukacyjnych i nowoczesnych laboratoriów Akademii WSB. Absolwenci szkoły, którzy zdecydują się na kontynuowanie nauki w Akademii WSB, będą mogli liczyć na specjalne bonifikaty dostępne dla absolwentów szkół partnerskich.

O Akademii WSB

Akademia WSB jest akademicką uczelnią wyższą, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora w czterech dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika,  nauki o bezpieczeństwie oraz inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Uczelnia kształci w 5 lokalizacjach: w Dąbrowie Górniczej (siedziba główna Akademii WSB) oraz w Wydziałach Zamiejscowych w Cieszynie, Żywcu, Olkuszu i Krakowie. W swojej ofercie posiada 23 kierunki studiów w tym studia I-go i II-go stopnia, jednolite studia magisterskie, realizuje programy Executive MBA (partner kierunku: Webster University) oraz Master of Business Administration (partner kierunku: EY Academy of Business), jest liderem w kształceniu podyplomowym (oferta ponad 100 kierunków studiów podyplomowych – realizowanych zarówno stacjonarnie jak i online), prowadzi szkołę doktorską, seminaria doktorskie, doktorat wdrożeniowy.

 

W Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2022 Akademia WSB zajęła 3. miejsce w Polsce i jest jedyną Uczelnią niepubliczną spoza Warszawy, która uzyskała tak wysoką pozycję w zestawieniu.

W spotkaniu udział wzięli: Paweł Ptak – Dyrektor ZSE w Raciborzu, dr Edyta Nowak-Żółty – Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie oraz Grzegorz Adam – dyrektor ds. operacyjnych Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB.

 

– Bardzo się cieszę, że udało mi się podpisać porozumienie z jedną z najlepszych szkół niepublicznych w kraju, która może nam bardzo dużo zaoferować. Proponujemy uczniom to, co najlepsze. Na dzisiejszym wykładzie pani Dziekan podkreślała rolę komunikacji. Od lat stawiam na rozwój kompetencji miękkich w naszej szkole, bo ówczesny rynek pracy potrafi boleśnie je zweryfikować. Jestem przekonany, że dzięki współpracy możemy osiągnąć swoisty efekt synergii w tym zakresie, a także szerzej, powiedział Dyrektor Paweł Ptak.

–  Akademia WSB to jedna z najszybciej rozwijających się uczelni w Polsce. Cieszę się, że uczniowie raciborskiego Ekonomika będą mogli skorzystać z wiedzy naszych ekspertów. Jesteśmy otwarci na różne formy wsparcia młodych w drodze ich rozwoju, dodała dr Edyta Nowak-Żółty – prodziekan Akademii WSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie.

Podpisanie umowy zostało poprzedzone dwoma wykładami, jakie dla uczniów przeprowadziła dr Edyta Nowak-Żółty.