Nasza szkoła aktywnie rozszerza listę współpracujących z nią Instytucji. Do grona partnerów ZSE dołączyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Umowa obejmuje szereg działań m.in. tutoring dla najzdolniejszych uczniów ZSE realizowany przez kadrę naukową uczelni, udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przy współpracy placówek.

Sformalizowanie współpracy

Aktywna współpraca z PWSZ trwa od kilku lat, czego przykładem jest szereg udanych warsztatów dla maturzystów z języka angielskiego i matematyki zorganizowanych przez PWSZ w Raciborzu. Władze uczelni oraz dyrekcja szkoły zachęcone dotychczasowymi działaniami, postanowiły nadać im oficjalną formę. W tym celu 25 maja w PWSZ w Raciborzu doszło uroczystego podpisania umowy między Rektorem Uczelni dr. Pawłem Strózikiem a Dyrektorem ZSE w Raciborzu mgr. Inż. Pawłem Ptakiem.

Popularyzacja nauki

– Cieszę się, że ZSE dołącza do zaszczytnego grona instytucji współpracujących z naszą uczelnią. Oferta jaką przygotowaliśmy dla uczniów „ekonomika” jest w naszej ocenie ciekawa i interesująca. Młodzież otrzyma możliwość uczestniczenia w wykładach, warsztatach czy działaniach kół naukowych i artystycznych oraz w programach edukacji ekonomicznej. Uczniowie ZSE będą również zapraszani na wydarzenia i uczelniane imprezy – informuje Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik.

– Decyzja o współpracy naszej szkoły z raciborską uczelnią przyniosła nam wiele radości, bo doskonale wpisuje się w cele, które sobie stawiamy. Zależy nam na rozwoju kształcenia zawodowego, ponieważ chcemy dla naszych absolwentów dobrego startu na rynku pracy. Współpraca z PWSZ pozwoli naszym uczniom podnieść kwalifikacje i zyskać dodatkowe atuty, z których będą mogli skorzystać budując swoje kariery w przyszłości. Jestem przekonany, że nie tylko my zyskujemy i współpraca przyniesie wspólne korzyści i satysfakcję – podkreśla Dyrektor ZSE w Raciborzu mgr. inż. Paweł Ptak.

Nowoczesna forma wsparcia

Jedną z interesujących form współpracy zawartych w umowie jest tutoring. To system konsultacji i opieki naukowej przez pracowników uczelni dla szczególnie uzdolnionych uczniów. – Wierzę, że wprowadzenie tej formy opieki naukowo-dydaktycznej, przyniesie pozytywne aspekty nie tylko dla uczniów, ale również dla kadry PWSZ. Mam nadzieję, że zaangażowanie w rozwój młodych talentów, będzie automatycznym zaproszeniem do studiowania na naszej uczelni – dodaje Rektor Strózik.

Szkoła i studia w Raciborzu

Warto dodać, że wśród studentów Uczelni znajduje się wielu absolwentów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Studiują oni na takich kierunkach m.in. jak: Administracja, Bezpieczeństwo Państwa czy Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Do dyspozycji wszystkich tegorocznych maturzystów jest pełna oferta studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich, na które już trwa rekrutacja online.