Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dla zamówienia o nazwie:

REMONT 4 SAL LEKCYJNYCH WRAZ Z PRZYLEGŁYMI CIĄGAMI KOMUNIKACYJNYMI
W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Realizowanego w ramach projektu: PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE RACIBORSKIM – ZSE W RACIBORZU, ETAP II.

NUMER ZAMÓWIENIA:            ZSE.022.2.UE.3.2021

Ogólna Specyfikacja Techniczna – pobierz

opublikowano dnia: 26.03.2021 godz.14.00

Ogłoszenie o zamówieniu –pobierz

opublikowano dnia: 26.03.2021 godz.14.00

Projekt umowy – pobierz

opublikowano dnia: 26.03.2021 godz.14.00

Specyfikacja Warunków Zamówienia – pobierz

opublikowano dnia: 26.03.2021 godz.14.00

Załączniki do SWZ – pobierz

opublikowano dnia: 26.03.2021 godz.14.00

Załącznik nr 2 – pobierz

opublikowano dnia: 26.03.2021 godz.14.00

Informacja o najkorzystniejszej ofercie pobierz

opublikowano dnia: 15.04.2021 godz.13.2

Informacja o zawarciu umowy pobierz

opublikowano dnia: 20.04.2021 godz.13.40

Informacja z otwarcia ofert pobierz

opublikowano dnia: 15.04.2021 godz.13.20

Informacja o kwocie – pobierz

opublikowano dnia: 15.04.2021 godz.12.30

 

Dnia 26.03.2021 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.

„PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B. DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE RACIBORSKIM –
ZSE W RACIBORZU, ETAP II”

Zapytanie ofertowe nr 3

Dnia 04.02.2021 r.


Plan postępowań

Dnia 25.01.2021 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.

„PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B. DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE RACIBORSKIM –
ZSE W RACIBORZU, ETAP II”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZSE – zapytanie ofertowe nr 1

ZSE – zapytanie ofertowe nr 1

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1 OŚWIADCZENIE

Dnia 15.01.2021 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.

„PRZEPROWADZENIE KURSU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE RACIBORSKIM – ZSE W RACIBORZU, ETAP II”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZSE – zapytanie ofertowe nr 2

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2 umowa

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2 OŚWIADCZENIE

Dnia 15.01.2021 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE –  ZSE.261.10.2019 – 29.08.2019 – prowadzone w trybie rozeznania rynku.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu zaprasza do złożenia ofert na dostawę „zestawu do druku sublimacyjnego” w ramach projektu pn. „Podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim- CKZiU nr 1 w Raciborzu” numer projektu RPSL.11.02.02-24-07H1/17-004. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zapytania dotyczy: sprzętu do druku sublimacyjnego na rożnych przedmiotach.

ZSE.261.10.2019_29.08

29.08.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE – prowadzone w trybie rozeznania rynku.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu zaprasza do złożenia oferty na realizację kursów w ramach projektu pn. „Podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” numer projektu RPSL.11.02.02-24-07H1/17-004.

Zapytania dotyczą kursów:

 • Techniki sprzedaży, profesjonalny przedstawiciel handlowy
 • Fotografia cyfrowa i fotografia produktowa
 1. ZSE.261.8.2019_HANDLOWY
 2. ZSE.261.9.2019_FOTO
 3. Załączniki_S_F2

04.02.2019 r. – zakończono 27.02.2019 r.


Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu zaprasza do złożenia ofert na dostawę doposażenia pracowni laboratorium reklamy wizualnej w niezbędny sprzęt dydaktyczny w ramach projektu pn. „Podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim- CKZiU nr 1 w Raciborzu” numer projektu RPSL.11.02.02-24-07H1/17-004. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zapytania dotyczą: wyposażenie studia fotograficznego, trymera do cięcia papieru, kamery cyfrowej, stołów roboczych, akcesoriów fotograficznych i szafy biurowej poniżej linki do plików:

 1. ZSE.261.2.2019 wyposażenie_studio_foto

07.01.2019 r. – zakończono 18.01.2019 r.

 1. ZSE.261.3.2019_trymer
 2. ZSE.261.6.2019_szafa
 3. ZSE.261.7.2019_stoły.

07.01.2019 r.- zakończono 04.03.2019 r.

 1. ZSE.261.4.2019_kamera1
 2. ZSE.261.5.2019_swiatlomierz_obiektyw1

07.01.2019 r.- przedłużono do 08.04.2019 r.

 1. ZSE.261.12.2019_stoły1

przedłużono do 08.04.2019 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE –  ZSE.261.1.2018 – 29.11 – prowadzone w trybie rozeznania rynku.

Zapytanie ofertowe – ZSE.261.1.2018_29.11

Zakończono.

29.11.2018 r.


Ogłoszenie nr 1/2018/ZSE

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu poszukuje NAUCZYCIELA DORADZTWA ZAWODOWEGO do prowadzenia zajęć „Doradztwo zawodowe i kariery„ w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim– CKZiU nr 1 w Raciborzu. (czytaj więcej)

15.10.2018 r.