Czy warto wyjeżdżać na zagraniczne staże?

Co nam dały projekty Erasmus+?

Na te i inne pytania odpowiedzieli uczestnicy europejskich projektów podczas uroczystości ich podsumowania.

W latach 2019-2022 pozyskaliśmy środki na realizację dwóch projektów: Praktyki zagraniczne – wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy (2019-1-PL01-KA102-062712) oraz Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów (2020-1-PL01-KA101-080296). Projekty finansowane były ze środków Programu Erasmus+ w kwocie 99 408 EUR oraz ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w wysokości 133 548,13 PLN. Dzięki tym funduszom na praktyki zagraniczne do hiszpańskiej Sevilli i Malagi wyjechało 36 uczniów natomiast 16 nauczycieli miało okazję podnosić swoje kwalifikacje na kursach „Lider zespołu w dziedzinie edukacji” oraz „ICT: uczenie się przez działanie”.

Wszyscy uczestnicy projektów podkreślali korzyści jakie dało im uczestnictwo w mobilnościach. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele zdobyli nowe doświadczenie zawodowe, rozwinęli swoje umiejętności językowe, poznali nową kulturę i poszerzyli swoje horyzonty. Uczniowie poznali ponadto pracę w zagranicznym przedsiębiorstwie, nauczyli się odpowiedzialności i samodzielności, zdobyli nowych przyjaciół, a także zwiększyli swoje szanse na rynku pracy. Nauczyciele nawiązali dodatkowo międzynarodowe kontakty z nauczycielami z Portugalii i Chorwacji a przede wszystkim zdobyli nowe praktyczne umiejętności, które pomogą im budować nowoczesny warsztat pracy.

Oba projekty zostały przedstawione w ciekawych, pełnych wspomnień prezentacjach. Miłym akcentem podczas uroczystości były nagrody indywidualne dla najbardziej zaangażowanych w projekty uczniów oraz filmy przedstawiające praktyki zawodowe i aktywności kulturowe uczestników.

Ważnym punktem programu było wręczenie wszystkim uczestnikom projektów  dokumentów Europass Mobilność oraz certyfikatów językowych, które potwierdzają nabyte podczas stażów i kursów umiejętności.

Na koniec nie zabrakło podziękowań dla uczestników: nauczycieli i uczniów oraz ich rodziców, którzy licznie przybyli na to spotkanie, a także dla  wszystkich którzy przyczynili się do sprawnej realizacji tych projektów: organu prowadzącego, dyrekcji, księgowości, promocji, nauczycieli prowadzących zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego i hiszpańskiego, pedagoga, opiekunów mobilności i koordynatorów projektu.

Kończąc te dwa projekty nie kończymy naszej przygody z Erasmusem. W tym roku otrzymaliśmy akredytację w programie Erasmus na lata 2022-2027 oraz dofinansowanie na realizację nowego projektu „Nowoczesna szkoła otwarta na świat” (2022-1-PL01-KA121-VET-000061251), w ramach którego na praktyki wyjedzie 16 uczniów a 6 nauczycieli weźmie udział w kursie branżowym.

Pamiętajcie, Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły!