Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego druga grupa nauczycieli ZSE wróciła ze szkolenia Learning by doing zrealizowanego w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przy wsparciu firmy Euromind, z którą Ekonomik od wielu lat współpracuje przy realizacji projektów unijnych.

Zasadniczym celem projektu było podniesienie jakości pracy szkoły oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli i kadry zarządzającej. W szkoleniu brało udział ośmioro nauczycieli, pośród których byli zawodowcy, uczący przedmiotów ogólnokształcących oraz wicedyrektor Tomasz Kostka.

Podczas kursu trwającego pięć dni nauczyciele zdobyli wiedzę na temat nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem różnych platform edukacyjnych takich jak na przykład TedEd, Edpuzzle, Nearpod, Team Flipgrid. Kolejne dni szkolenia to kolejne nabywane umiejętności, takie jak chociażby tworzenie wirtualnych Escape Rooms za pomocą Genially. Uczestnicy kursu poznawali narzędzia multimedialne niezwykle przydatne w pracy w nowoczesnej szkole. Szkolenie prowadzone było w języku angielskim, co było niewątpliwą korzyścią oraz wyzwaniem. Kurs stał się także okazją do zapoznania z grupą nauczycieli z Rumunii. Spotkanie pozwoliło na zawarcie nowych znajomości oraz wymianę doświadczeń zawodowych i kulturowych.