30.01.2019 r. w Wodzisławskiej Filii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi zostało podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych w Raciborzu reprezentowanym przez Pana Dyrektora Pawła Ptaka a AHE, którą reprezentowała Dziekan dr Justyna Modrzejewska.
Filia w Wodzisławiu Śląskim została utworzona 11 października 2004 roku. Powołanie Filii do życia stało się jednym z elementów strategii rozwoju Akademii oraz odpowiedzią na niesłabnące w regionie zainteresowanie młodych ludzi zdobywaniem wyższego wykształcenia. AHE prowadzi kształcenie na kierunku Pedagogika oraz Zarządzanie. Więcej informacji o uczelni znajduje się na stronie www.ahe.lodz.pl/wodzislaw

W ramach współpracy w dniu 20 marca 2019 r. rozpoczęliśmy cykl warsztatów prowadzonych przez kadrę dydaktyczną AHE. Jako pierwsze odbyły się warsztaty z komunikacji interpersonalnej  dla uczniów klas czwartych prowadzone przez dra Artura Łacinę-Łanowskiego.

Nasi uczniowie pracowali nad umiejętnościami komunikacyjnymi starając się pokonać trudności napotykane zwłaszcza u młodego pokolenia.