INFORMACJE O UBEZPIECZENIU NNW UCZNIÓW
ROK SZKOLNY 2020/2021

Uczniowie objęci są grupowym ubezpieczeniem NNW przez InterRisk TU SA VIG polisa typ EDU-A/P nr 082707 i EDU-A/P nr 082736 z okresem ubezpieczenia 01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.

Do ubezpieczenia można przystąpić przez link: ubezpieczenie, wpisać KOD, który otrzymali Państwo od swoich wychowawców. I wybrać jedną z propozycji.

Potrzebne pliki:

1. Oferta.

2. OWU.

3. Druk zgłoszenia szkody

Zgłoszenia wypadku można dokonać w następujący sposób:

1. internetowego formularza zgłoszenia szkody na stronie https://zgloszenie.interrisk.pl/ komfortowego narzędzia online, za pomocą którego zgłosisz szkodę o dowolnej porze;
2. infolinii InterRisk – 22 575 25 25;
3. papierowego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz ( dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie www.rumpel-ubezpieczenia.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA ) wraz z załącznikami* należy przesłać na adres pocztowy InterRisk TU SA VIG, Przegroda Pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice, lub skany na adres e-mail: szkody@interrisk.pl;
Następnie otrzymacie Państwo wiadomość SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi likwidatora szkody.
4. Można również na formularzu wraz z załącznikami* złożyć zgłoszenie osobiście w biurze Agencji Rumpel Ubezpieczenia, 47-400 Racibórz ul. Rostka 1 ( wejście od strony Bema ) tel. 32 414 08 47, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
*Do wypełnionego zgłoszenia wypadku dołączamy dokumentację medyczną z placówek, w których przebiegało leczenie po wypadku, faktury imienne na osobę poszkodowaną i inne dokumenty w zależności od rodzaju wypadku ( np. karta rowerowa przy wypadku na rowerze ) We wszystkich przypadkach potrzebny będzie nr PESEL Poszkodowanego i Rodzica, nr telefonu, nr konta bankowego oraz adres mailowy. Zgłoszenia wypadku można dokonać przez 3 lata od daty wypadku.
W trosce o Państwa czas prosimy bardzo o kontakt telefoniczny z naszą Agencją gdzie otrzymacie Państwo wyczerpującą informację jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia.