INFORMACJE O UBEZPIECZENIU NNW UCZNIÓW

ROK SZKOLNY 2021/2022

Uczniowie objęci są grupowym ubezpieczeniem NNW przez InterRisk TU SA VIG polisy typ EDU-A/P nr 095492 i nr 095493 z okresem ubezpieczenia 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r.

Kup ubezpieczenie przez stronę:
https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

KOD: 977ld

Zgłoszenia wypadku można dokonać w następujący sposób:

  1. internetowego formularza zgłoszenia szkody na stronie https://zgloszenie.interrisk.pl/ komfortowego narzędzia online, za pomocą którego zgłosisz szkodę o dowolnej porze;
  2. infolinii InterRisk – 22 575 25 25;
  3. papierowego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz ( dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie www.rumpel-ubezpieczenia.pl w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA ) wraz z załącznikami* należy przesłać na adres pocztowy InterRisk TU SA VIG, Przegroda Pocztowa nr 3334, 40-610 Katowice, lub skany na adres e-mail: szkody@interrisk.pl;

Następnie otrzymacie Państwo wiadomość SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi likwidatora szkody.

  1. Można również  na  formularzu wraz z załącznikami* złożyć zgłoszenie osobiście w  biurze Agencji Rumpel Ubezpieczenia, 47-400 Racibórz ul. Rostka 1 ( wejście od strony Bema ) tel. 32 414 08 47,  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

*Do wypełnionego zgłoszenia wypadku dołączamy dokumentację medyczną z placówek, w których przebiegało leczenie po wypadku, faktury imienne na osobę poszkodowaną i inne dokumenty w zależności od rodzaju wypadku ( np. karta rowerowa przy wypadku na rowerze ) We wszystkich przypadkach potrzebny będzie nr PESEL Poszkodowanego i Rodzica, nr telefonu, nr konta bankowego oraz adres mailowy. Zgłoszenia wypadku można dokonać przez 3 lata od daty wypadku.

W trosce o Państwa czas prosimy bardzo o kontakt telefoniczny z naszą Agencją gdzie otrzymacie Państwo wyczerpującą informację jakie dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia.

ZSE OFERTA INTERRISK 2021-2022

OWE

Druk-zgłoszenia-szkody-InterRisk