Proszę zapoznać się z OWU naszych uczniów.

Młodzież uczęszczająca do naszej szkoły jest domyślnie objęta pełną ochroną ubezpieczeniową od 1 września. Rodzic ma czas na opłacenie składki do 15 października. Oznacza to, że nawet jeśli uczeń będzie miał nieszczęśliwy wypadek przed opłaceniem składki przez rodzica to będzie objęty pełną ochroną ubezpieczeniową.

Oferta , instrukcja oraz ogólne warunki ubezpieczenia – NNW Szkolne 2019/2020 – pobierz.

Hasło do oferty zostanie przekazane uczniom przez wychowawców klas na zebraniach w dniu 11. 09. 2019 r.