mgr Dorota Kotwica

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY REALIZUJĘ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowanie uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
3. Wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej informacji na temat:
* rynku pracy
* alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży
* programów edukacyjnych
4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom
5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
6. Współpraca z instytucjami i pracodawcami wspierającymi planowanie kariery zawodowej.

Skontaktuj się ze szkolnym doradcą zawodowym:

* Jeżeli chcesz dokonać trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.
* Jeżeli chcesz opracować własny plan kariery edukacyjnej i zawodowej
* Jeżeli chcesz przygotować się do roli pracownika
* Jeżeli chcesz uzyskać informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia.

Czas pracy doradcy:
Wtorek 9.10-13.10
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.30-10.30