Technik spedytor to specjalista od transportu. Zajmuje się organizacją zadań transportowych np. : załadunkiem i rozładunkiem towaru, organizacją czasu pracy kierowcy, sporządzaniem  dokumentów transportowych a także dba o właściwe zabezpieczenie towaru w trakcie procesu przewozowego. Kolejnym obowiązkiem spedytora jest nawiązywanie kontaktów z klientem oraz dbanie o prawidłowe relacje z klientem i kontrahentem na każdym etapie procesu transportowego.

Czego nauczysz się w technikum?

W ramach nauki w technikum na kierunku technik spedytor uczniowie kształcą się teoretycznie i praktycznie, w ten sposób przygotowując się do pracy w branży TSL. W naszej szkole poznasz środki transportu oraz infrastrukturę transportową, nauczysz się planować, organizować i nadzorować pracę w transporcie, poznasz obowiązujące przepisy prawa i nauczysz się dbać o ładunek na każdym etapie procesu transportowego.

Kwalifikacje które zdobędziesz

W trakcie nauki w technikum uczniowie na kierunku technik spedytor przygotowują się do egzaminu w ramach jednej kwalifikacji – SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów. Egzamin w ramach tej kwalifikacji uczniowie zdają na koniec klasy czwartej.

Praktyki zawodowe

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyki zawodowej to 8 tygodni (280 godzin). Miejsca realizacji praktyk to przedsiębiorstwa transportowe, produkcyjne, logistyczne a także magazyny i centra dystrybucji. Praktyki można realizować we własnym zakresie lub w wyborze miejsca praktyk korzystać z pomocy szkoły.