Technik spedytor to specjalista od transportu.

Zajmuje się organizacją zadań transportowych tj. załadunkiem i rozładunkiem towaru, organizacją czasu pracy kierowcy, sporządzaniem  dokumentów transportowych a także dba o właściwe zabezpieczenie towaru w trakcie procesu przewozowego. Praca w służbach mundurowych w dużej mierze opiera się na zorganizowaniu i nadzorowaniu transportu.

Policja oraz Straż Pożarna swoją codzienną pracę opierają na przemieszczaniu się wieloma specjalistycznymi środkami transportu. Zatem połączenie zawodu spedytora z pracą w służbach mundurowych jest bardzo trafne i uzasadnione oraz ma świetne perspektywy na przyszłość.

Czego nauczysz się w technikum?

W ramach nauki w technikum na kierunku technik spedytor uczniowie kształcą się teoretycznie i praktycznie, w ten sposób przygotowując się do pracy w branży. W naszej szkole poznasz środki transportu oraz infrastrukturę transportową, nauczysz się planować, organizować i nadzorować pracę w transporcie. Natomiast dodatkowe godziny przewidziane na kształcenie pod kątem służby mundurowej dają możliwość zapoznania się z obowiązkami i zadaniami pracownika Policji i Straży Pożarnej. Nauczymy cię dyscypliny, zapewniimy rozwój sprawności fizycznej, poznasz podstaw samoobrony, nauczysz się strzelać a także podniesiesz umiejętności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kwalifikacje które zdobędziesz

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Szkolenie służb mundurowych

Absolwenci, którzy ukończą kierunek technik spedytor w klasie mundurowej będą specjalistami w zakresie organizacji procesów transportowych i posiadać będą przygotowanie do pracy w służbach mundurowych takich jak Policja i Straż Pożarna. Zadania tych formacji w dużej mierze oparte są na realizacji zadań transportowych zatem połączenie tych dwóch kwalifikacji daje pewne perspektywy na zatrudnienie w tych jednostkach.

Nasi uczniowie w trakcie 5-letniej nauki w szkole odbędą podstawowe szkolenie służb mundurowych w wymiarze 2 godzin tygodniowo, co w przyszłosci ułatwi start w zdobyciu innych zawodów m.in. policjant, strażak, celnik, strażnik graniczny i miejski, ratownik medyczny, pracy w służbie więziennej. DODATKOWO: uczniowie mogą liczyć w  postępowaniu rekrutacyjnym do pracy w policji na dodatkowe punkty w rekrutacji.

Po pierwszym semestrze nauki odbędzie się uroczyste ślubowanie, po którym w określone dni młodzież będzie nosiła mundury. Mundury zakupowane będą na koszt rodziców/opiekunów prawnych.

Szkolenie mundurowe jest przedmiotem dodatkowym dla zawodu technik spedytor.

Praktyki zawodowe

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyki zawodowej to 8 tygodni (280 godzin). Miejsca realizacji praktyk to przedsiębiorstwa transportowe, produkcyjne, logistyczne a także magazyny i centra dystrybucji. Praktyki można realizować we własnym zakresie lub w wyborze miejsca praktyk korzystać z pomocy szkoły.