Statut szkoły branżowej I stopnia

Statut Technikum nr 1

Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych