Badania uzupełniające odbędą się 31 sierpnia 2022 o godz. 8.00. 


Badania wykonywane będą w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu wg harmonogramu:      

                                 

03.08.2022r. 

godz. 8.30 – 11.00

  1. technik ekonomista
  2. technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

godz. 11.00 – 14.00

  1. technik logistyk

04.08.2022r.

godz. 8.30 – 11.00

  1.  technik spedytor
  2. technik rachunkowości

 

godz. 11.00 – 14.00

  1. technik reklamy
  2. technik handlowiec

W dniu badania badany musi posiadać nw. dokumenty wypełnione i podpisane

              – zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przeprowadzenie badania

              – badanie podmiotowe – druk

Druki można otrzymać również w sekretariacie szkoły.

oraz

  1. skierowanie na badanie profilaktyczne –należy odebrać w dniu badania w sekretariacie szkoły
  2. dokument tożsamości ze zdjęciem,
  3. maseczkę ochronną.

 

Badania wykonywane będą bezpłatnie