Erasmus Team skorzystał z gościnności raciborskiej biblioteki aby opowiedzieć  mieszkańcom Ostroga o  zagranicznych praktykach, które odbyły się w ramach projektu „Praktyki zagraniczne – wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy”.


Klaudia, Natalia i Jakub z wielkim entuzjazmem przedstawili swoje wspomnienia z praktyk, wycieczek i aktywności, które zrealizowali podczas pobytu  za granicą.


Sympatyczna atmosfera spotkania zachęciła słuchaczy do zadawania wielu pytań naszym praktykantom, na które chętnie i wyczerpująco odpowiadali. Zostali nawet poproszeni o kilka słów po hiszpańsku i świetnie sobie z tym zadaniem poradzili.


Dziękujemy pani Jolancie Sienkiewicz, kierownik filii MiPBP w Raciborzu, za zorganizowanie tego spotkania i zaproszenie do dalszej współpracy.