Podróżować znaczy żyć…

Podróżowanie może być wspaniałą przygodą, pozwalającą poznać nowe miejsca, ludzi i kultury. To także doskonały sposób na zdobycie wiedzy i doświadczenia, które kształtują naszą przyszłość.

Udowodnili to uczniowie i nauczyciele naszej szkoły podczas uroczystości podsumowania akredytowanego projektu „Nowoczesna szkoła otwarta na świat”.  Projekt realizowany był w terminie 1.06.2022-31.08.2023 i w całości został sfinansowany ze środków Programu Erasmus+ (57 864,00 EUR). Dzięki tym funduszom na praktyki zagraniczne do hiszpańskiej Malagi wyjechało 16 uczniów natomiast 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych miało okazję podnosić swoje kwalifikacje na kursie „Bussines English” w portugalskim Setubalu.

Uroczystość miała charakter międzynarodowy ponieważ oprócz uczestników mobilności, uczniów, rodziców i nauczycieli wzięli w niej także udział goście z zaprzyjaźnionej szkoły w Hagen w Niemczech.

Uczniowie biorący udział w zagranicznych praktykach zaprezentowali przebieg i efekty swojej mobilności. Dokumentowali je w filmach, zdjęciach i prezentacjach, które przedstawili zebranym gościom. Udowodnili, że potrafią odnaleźć się w nowym, międzynarodowym otoczeniu, sprawnie wywiązywać się z obowiązków zawodowych, a także prowadzić konwersacje w języku obcym. Nauczyciele natomiast opowiedzieli o nowych, nabytych za granicą kompetencjach, które mogą wykorzystywać podczas pracy w szkole. Wszyscy uczestnicy projektów zgodnie podkreślali korzyści jakie dało im uczestnictwo w mobilnościach.

Ważnym punktem programu tej uroczystości było wręczenie wszystkim uczestnikom projektów  dokumentów Europass Mobilność oraz certyfikatów językowych, które potwierdzają nabyte podczas praktyk i kursu umiejętności.

Miłym akcentem były również nagrody indywidualne za filmy przedstawiające praktyki zawodowe, filmy prezentujące kulturę Hiszpanii oraz za konkurs fotograficzny.

Wykorzystując możliwości jakie daje akredytacja w programie Erasmus+ koordynatorzy projektu (A. Karwowska-Kosztyła, O. Małek, M. Gawliczek-Kapelusz i J. Kwaśny) przygotowują już kolejny wyjazd. Uczestnicy projektu „Europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli” w marcu 2024 r. będą zdobywać nowe doświadczenia zawodowe we włoskim Rimini. Cieszymy się, że kolejni uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poszerzania swoich horyzontów oraz zwiększania swoich szans na rynku pracy poprzez uczestnictwo w międzynarodowych projektach.

Erasmus zmienia życie, otwiera umysły!