Dnia 19.05.2022 r odbyła się pierwsza wizyta studyjna młodzieży w ramach programu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE  w Raciborzu – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wizycie wzięli udział uczniowie uczący się na kierunku Technik Logistyk i Technik Spedytor.

Celem wizyty było przybliżenie i zapoznanie młodzieży z funkcjonowaniem centrum oraz działalnością Portu Gliwice.

Pracownicy ŚCL zaprezentowali naszej młodzieży najnowocześniejsze rozwiązania magazynowania ADR-ów, których dostawy co godzinę wysyłane są w systemie JiT do pobliskiej fabryki Opla. Młodzież miała szansę zaobserwować pracę suwnicy z udźwigiem 32 ton sterowanej drogą radiową, a obsługującą magazyn stali.

Pracownicy zaprezentowali proces załadunku beli stalowych, ich mocowanie i przenoszenie na wagony. Natomiast w porcie mogliśmy przyjrzeć się załadunkowi kontenerów z pól odkładczych na wagony kolejowe. Przyszli logistycy mogli również poznać funkcje dodatkowe jakie pełnione są przez centra logistyczne.

Wartość dydaktyczna wycieczki przeszła nasze oczekiwania, zdobyta wiedza z pewnością posłuży uczniom w ich pracy zawodowej.