24 maja – po długiej i smutnej pandemicznej przerwie – w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu odbyły się uroczyste obchody święta patronki szkoły Księżnej Eufemii Raciborskiej. 
 
Z okazji 8. rocznicy wybrania Księżnej Eufemii Raciborskiej na patronkę szkoły młodzież zaprezentowała program artystyczny, którym udowodniła, że historia Raciborza silnie wiąże się z Zespołem Szkół Ekonomicznych. Szkoła ta stanowiła centrum edukacyjne Śląska, z bardzo dobrze wyposażoną biblioteką. Warte odnotowania jest też to, że placówka wykształciła m.in. Emila Szramka, Franciszka Ulitzkę czy Józefa Marcin Nathana. 
 
Uroczystość stanowiła doskonały pretekst, żeby pochwalić się wyjątkowym sukcesem uczniów, tj. zdobyciem 25 miejsca w rankingu szkół w Polsce oraz tytułu Najlepszego Projektu Społecznego na Śląsku w ramach Olimpiady Zwolnieni z teorii. Uznanie jury zdobył projekt ZSE pt. „Godki starej ciotki”.
 
W wydarzeniu uczestniczyli goście m.in. wicestarosta Marek Kurpis, wiceprezydent Dawid Wacławczyk, Ewa Bohr-Cyfka – Kierownik Referatu Edukacji w Starostwie Powiatowym, Teresa Ćwik – prezes Oddziału ZNP w Raciborzu, Anita Dastig – przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu, dr Paweł Strózik – rektor PWSZ w Raciborzu, Ppłk Bartosz Deron – naczelnik w Śląskim Oddziale Straży Granicznej, Bronisław Piróg – działacz lokalny, dyrektorzy placówek oświatowych oraz zaprzyjaźniony ze szkołą Piotr Stefaniak, krakowski pisarz i historyk, autor ponad czterdziestu książek z dziedziny monastycyzmu i hagiografii. Wyjątkowymi gośćmi byli także emerytowani nauczyciele ZSE.