Informuję, że termin szczepienia został ustalony na dzień 15.09.2021 r. tj. środa od godz. 15.00 w punkcie szczepień powszechnych przy ul. Wileńskiej 6 w Raciborzu (sala gimn. CKZiU nr 1).


Informuję jednocześnie, że do punktu szczepień można się również zgłosić indywidualnie w pozostałe dni tygodnia tj. w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 16.00 do 18.00. Osoby niepełnoletnie mogą dokonać szczepienia wyłącznie z rodzicem,
opiekunem prawnym.