TERMIN: do 15 marca 2023

Zapraszam do udziału w konkursie, który przyczynia się do podtrzymywania dawnych zwyczajów regionalnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

REGULAMIN

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Każdy uczestnik może przedstawić na konkurs po jednej pracy: kartkę wielkanocną, wykonaną indywidualnie w dowolnej technice.
3. Komisja w składzie: mgr Stanisława Janiszewska i mgr Ilona Macyszyn, oceni prace.
4. Każda z prac powinna zawierać następujące, czytelnie zapisane dane: imię i nazwisko autora pracy, numer telefonu kontaktowego, nazwę szkoły i numer klasy, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu szkoły lub opiekuna. Brak powyższych danych spowoduje jej odrzucenie.
5. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku w celach wystawienniczych, promujących konkurs oraz ZSE w Raciborzu. Prace te zostaną przekazane na XVII Powiatowy Konkurs Wielkanocny organizowany przez Muzeum w Raciborzu.
Klauzulę informacyjną wraz z oświadczeniem, będącą w załączniku należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z pracą. W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
6. Prace należy składać u mgr Stanisławy Janiszewskiej do 15.03.2023 r.
7. Prace przechodzą na własność ZSE w Raciborzu.

KLAUZULA i oświadczenie

Serdecznie zapraszam: mgr Stanisława Janiszewska.