Nasza szkoła, korzystając ze wsparcia programu Erasmus+, w okresie od 15.09.2019 do 15.09.2022 roku realizuje projekt „Praktyki zagraniczne – wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy”.

W związku z tym zapraszamy do udziału w drugiej mobilności, która polega na odbyciu 4  tygodniowych praktyk (17.01.2022 – 11.02.2022) w hiszpańskich przedsiębiorstwach.

Do udziału w projekcie zapraszamy klasy  3e, 3l, 3h, 3r

Dokumenty aplikacyjne:

– formularz rekrutacyjny tutaj

– zgoda na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika projektu tutaj

– zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika projektu tutaj

oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły tutaj.

Termin składania dokumentów upływa 24 września 2021 (piątek).

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

ERASMUS – TO PRZYGODA ŻYCIA !

NIE PRZEGAP SWOJEJ SZANSY !