W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada oraz Dniem Praw Człowieka, który przypada 10 grudnia zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na najciekawsze prace graficzno-plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka i człowieka.

Zasady udziału w konkursie:
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub graficznej przedstawiającej tematykę praw dziecka lub praw człowieka
– dowolna technika plastyczna np. kredka, pastele, farby plakatowe lub za pomocą programu komputerowego
– format min. A4

2. Wymogi formalne:
– Do konkursu uczniowie przystępują indywidualnie.
– Każdy Uczestnik może nadesłać lub dostarczyć na konkurs tylko jedną pracę.
– Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
– Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3. Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz należy podać klasę.

4. Termin dostarczenia prac konkursowych

Prace należy dostarczyć do dnia 11.12.2023 r. do gabinetu psychologa (przy głównym wejściu) lub na adres e-mail: s.pracna@ekonomikraciborz.pl

Regulamin konkursu – pobierz