PROJEKTY EFS

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – ZSE w Raciborzu – etap II”

Projekty ERASMUS+

Praktyki zagraniczne – wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów