Nasza szkoła pozyskał ponad 70 000 euro na realizację kolejnego projektu „Nowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli” 2024-1-PL01-KA121-VET000213006 w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+.

Dzięki pozyskanym środkom kolejni uczniowie w nowym roku szkolnym 2024/2025 wyruszą na zagraniczne praktyki a nauczyciele przedmiotów zawodowych udoskonalą swój warsztat pracy.

W ostatnich latach zarówno uczniowie jak i nauczyciele systematycznie rozwijali swoje kompetencje zawodowe i językowe podczas zagranicznych mobilności: Malaga 2020, Teneryfa 2021, Sevilla 2022, Teneryfa 2022, Malaga 2023, Setubal 2023, Rimini 2024, Cypr 2024.

Jesteśmy pewni, że jeszcze wiele Erasmusowych wypraw przed nami!

Erasmus zmienia życie, otwiera umysły.