Laboratorium Reklamy Wizualnej i dodatkowe kompetencje dla uczniów ZSE

Ekonomik daje swoim uczniom możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności wykraczających poza podstawę programową. Ułatwia przyszłym absolwentom start na rynku pracy.

W lutym 2020 roku zakończył  się projekt  pt. „Podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim- ZSE w Raciborzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym przedsięwzięcia była poprawa efektywności zatrudnienia poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Szkoła wyposażona została również w profesjonalne studio graficzne oraz studio fotograficzne, które obecnie wykorzystywane jest podczas zajęć lekcyjnych.

Projekt skierowany było do uczniów kształcących się w zawodzie technik reklamy. Dla 12 uczestników projektu przygotowano szeroka ofertę działań zarówno z dziedziny sprzedaży reklamy jak i przygotowania środków reklamy do produkcji. Istotnym elementem edukacji były też, kurs z zakresu doradztwa zawodowego oraz staże zawodowe.

Projekt obejmował:

  1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe– zadaniem tego wsparcia miedzy innymi było przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej, wspieranie w rozwoju osobowości, zainteresowań, umiejętności, nabywaniu wiedzy o rynku pracy.
  2. Kursy w zakresie technik sprzedaży i profesjonalnego przedstawiciela handlowego– celem tego działania było nabycie umiejętności posługiwania się technikami sprzedażowymi, przygotowanie do pracy jako przedstawiciela handlowego oraz kurs w zakresie fotografii cyfrowej i fotografii produktowej, gdzie uczestnicy poznali tajniki fotografii reklamowej.

Ciekawymi formami wsparcia okazały się również wizyty studyjne oraz warsztaty kształtujące kluczowe umiejętności na rynku pracy. Były to:

  1. Wizyty studyjne w Radio Katowice oraz w biurze dyrekcji Silesia City Center w Katowicach.
  2. Warsztaty:
  • „Przedstawiciel handlowy, tworzenie oferty” prowadzone przez przedstawiciela Wydawnictwa Nowiny Sp. Z O.O. pana Marka Kuderę kierownika działu reklamy.
  • „Estetyka fotografii czarno-białej” prowadzone przez przedstawiciela studia fotograficznego- Studio Rzemiosł Cyfrowych pana Andrzeja Złoczowskiego.
  • „Komunikacja interpersonalna a rynek pracy”- było to trening umiejętności interpersonalnych.
  • „Nadruki w technologii sublimacji”. W ramach zajęć uczestnicy zapoznali się z technologią  nadruku w technologii sublimacji. Wykorzystano zestaw do druku sublimacyjnego: drukarkę sublimacyjną, termoprasę z przystawkami. Uczestnicy wykonywali gadżety reklamowe.

Płatane, miesięczne staże zawodowe odbywały się u raciborskich przedsiębiorców, zaś wszystkie zajęcia prowadzone były w Laboratorium reklamy wizualnej, w które wyposażona została nasza szkoła.