Nasza szkoła, korzystając ze wsparcia programu Erasmus plus, realizuje projekt  „Praktyki zagraniczne – wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy” w ramach akcji KA102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Okres realizacji projektu wynosi dwa lata od 15.09.2019 roku do 15.09.2021 roku.

Całkowita kwota dofinansowania: 99408 EUR.

Projekt zakłada dwie mobilności uczniów do Hiszpanii.

W procesie rekrutacji wyłoniono pierwszą 18 osobową grupę uczestników projektu:

 1. Jakub Baran
 2. Katarzyna Białas
 3. Andrzej Kałus
 4. Mariusz Krasek
 5. Karolina Knura
 6. Dominika Krolik
 7. Magdalena Kucza
 8. Mateusz Lasyk
 9. Liwia Łyczek
 10. Natalia Myszogląd
 11. Ewa Paskuda
 12. Agata Pawłowska
 13. Natalia Polak
 14. Dawid Wąchała
 15. Natalia Wołek
 16. Michał Zapotoczny
 17. Monika Zrostek
 18. Karolina Zymla

Przygotowując się do wyjazdu uczniowie uczestniczyli w:

– kursie języka hiszpańskiego

– kursie języka angielskiego zawodowego

– zajęciach z przygotowania kulturowego

– zajęciach z pedagogiem.

22 lutego 2020 r uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli do Malagi, aby odbyć 4-tygodniowe praktyki zawodowe. We współpracy z organizacją pośredniczącą euroMind przygotowano miejsca praktyk w firmach:  spedycyjnych, handlowych, reklamowych i działach ekonomiczno-księgowych. Uczniowie realizowali także kurs języka hiszpańskiego oraz mieli zapewniony ciekawy program kulturowy. Pomimo skrócenia pobytu o 1 tydzień ze względu na epidemię koronawirusa, udało nam się zrealizować założone cele projektu:

– nabywanie praktycznych umiejętności przez uczniów,

– podniesienie jakości procesu kształcenia w naszej szkole,

– podniesienie kompetencji językowych,

– rozwój osobisty uczniów.

Szczegółową relację z pobytu i realizacji staży zawodowych można prześledzić na naszym szkolnym FB. – kliknij