Uprzejmie informujemy, że ze względu na zawieszenie zajęć szkolnych do 25 marca br. OKE w Jaworznie będzie przesyłać świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy Pocztą Polską jako przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Przesyłki zostaną wysłane 24 marca i powinny dotrzeć do szkół/placówek do 27 marca br.                        

Termin przekazania świadectw i dyplomów uczniom i absolwentom w szkole ustala dyrektor szkoły.

Wyniki egzaminu zawodowego w formule 2012 będą dostępne 20 marca br. od godz. 10.00  w Serwisie dla dyrektorów w zakładce: egz. zaw.- formuła 2012 > wyniki.

Wyniki egzaminu w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) będą dostępne 20 marca 2020 r. od godz. 10.00 na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl  – dane do logowania zdający powinni otrzymać od szkoły, w której składali deklaracje. Ponadto informacje o wynikach zostaną wysłane mailem lub sms.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji  przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony do 31 marca 2020 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EPKwZ_2020-%20Komunikat%20o%20harmonogramie-aktualizacja%20dla%20PP2012_aktualizacja_11_marca_2020.pdf

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 r., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. Jeżeli absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.