Informacje dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Wszystkie klasy zgłaszają się na swój egzamin na ok 50 minut przed egzaminem, jednakże – ze względów bezpieczeństwa – w dniu 11 stycznia 2022 ściśle wg poniższego harmonogramu:

 

Data egzaminu

Kwalifikacja zawodowa Godzina Szatnia Miejsce egzaminu

11.01.2022

A.28, AU.22, AU.31

9.30 Sala 38 aula

11.01.2022

AU.30

11.10

Sala 38

aula

11.01.2022

AU.25

11.20 Sala 38 aula

11.01.2022

AU.32 11.30 Sala 38

aula

11.01.2022

AU.36

11.20

w budynku sali gimnastycznej

sala gimnastyczna

11.01.2022 SPL.01 8.30 Sala 38

sala 35

 

Najważniejsze informacje organizacyjne:

  1. Wejście do szkoły będzie możliwe tylko głównym wejściem od ul. Gimnazjalnej 3: obowiązkowo z zasłoniętymi ustami i nosem.
  2. Brama szkoły od ul. Reymonta w dniu 11.01.2022 r. będzie zamknięta.
  3. Przed budynkiem szkoły nie tworzymy tłumów zachowując między sobą ok. 2 m odległości.
  4. Po wejściu na teren szkoły i przed wejściem do sali egzaminacyjnej należy zdezynfekować ręce.
  5. Na teren szkoły można wnieść tylko przybory potrzebne i dozwolone podczas egzaminu. Obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów komórkowych, maskotek itd.
  6. Na pozostałe dni egzaminu szatnia będzie udostępniona w sali nr 38.
  7. Dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej można odsłonić usta i nos.
  8. Po zakończonym egzaminie i wyjściu z sali egzaminacyjnej, zasłaniamy usta i nos i niezwłocznie opuszczamy teren szkoły tą samą drogą.
  9. Po wyjściu ze szkoły rozchodzimy się i nie tworzymy tłumu przed budynkiem szkoły.

 

Zasady-bezpieczeństwa-podczas-egzaminów-zewnętrznych
 
Harmonogram egzaminów w styczniu 2022