4 kwietnia br. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – w niezwykle podniosłej atmosferze – pierwsza klasa mundurowa o profilu technik spedytor złożyła uroczyste ślubowanie. Wśród zaproszonych gości pojawili się: Wicestarosta Marek Kurpis, Kierownik Referatu Edukacji Ewa Bohr-Cyfka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Ceglarek, rzecznik prasowy raciborskiej Policji nadkom. Mirosław Szymański, a także rodzice kadetów.

Najważniejszym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez 32 uczniów klasy 1s, której wychowawcą jest Marek Krybus. W rocie ślubowania uczniowie zobowiązali się m.in. przestrzegać zasad etyki służb mundurowych i godnie reprezentować Szkołę. Po ślubowaniu kadeci odebrali z rąk dyrektora szkoły akty ślubowania oraz gratulacje starosty i przedstawicieli służb mundurowych. Zaproszeni rodzice nie kryli wzruszenia biorąc udział w tym ważnym dla młodych ludzi wydarzeniu.

Zaproszeni goście w swoich wypowiedziach podkreślali rolę munduru, obowiązki płynące z jego noszenia, a także życzyli młodym kadetom odpowiedzialności i konsekwencji w dążeniu do realizacji życiowych planów.

Jestem przekonany, że tym dzisiejszym ślubowaniem otwieramy nowy rozdział w historii szkoły, a mundur – będący symbolem odpowiedzialności i szacunku, stanie się na stałe częścią Naszej szkoły – powiedział Paweł Ptak, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

Dzisiejsza uroczystość nie miałaby miejsca, gdyby nie przychylność Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu brygadiera Jarosława Ceglarka i Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu nadkomisarza Marka Ryszki, którzy zgodzili się objąć klasę swoim patronatem. Kadeci będą nosić mundur w wyznaczonym dniu w tygodniu, a przez następne lata poznają specyfikę służb mundurowych mając 2 godziny tygodniowo zajęć uzupełniających, prowadzonych przez czynnych funkcjonariuszy policji i straży pożarnej – nadkomisarza Mirosława Szymańskiego i aspiranta Jana Hopko.

Każdy kadet ślubował rzetelne wypełniać obowiązki uczniowskie. Warto podkreślić, że jest to o tyle trudne zadanie, że oprócz przygotowania mundurowego, uczniowie realizują także podstawę programową w pełnym wymiarze, są przygotowywani do matury i do egzaminu zawodowego.

Nie ma dla nich taryfy ulgowej – podkreśla Paweł Ptak. – Zajęcia te są zajęciami dodatkowymi i wynikają ze specyficznych zainteresowań młodzieży: rozszerzyliśmy im zajęcia z pierwszej pomocy, strzelectwa, planujemy obozy wytrzymałościowe. Dodatkowy wysiłek się im jednak opłaci, bo każdy absolwent może liczyć na dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do służb mundurowych – dodaje.

Po uroczystości przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie, składanie gratulacji i rozmowy przy kawie.