W dniu 15 marca br., w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, po raz drugi w dziejach szkoły 32 uczniów klasy 1 S o profilu technik spedytor, której wychowawcą jest Sylwia Leszinska, złożyło ślubowanie na sztandar szkoły.

,, Dbać o honor ojczyzny, szanować flagę i godło państwowe, dbać o mundur, przestrzegać zasad etyki służb mundurowych …” to słowa Roty Ślubowania kadetów  w obecności rodziców, nauczycieli jak i zaproszonych gości, w tym przedstawicieli organu prowadzącego i służb mundurowych.

Wśród zaproszonych gości pojawili się Wicestarosta Marek Kurpis, Kierownik Referatu Edukacji Ewa Bohr – Cyfka., w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu podinspektora Marka Ryszki były nadkomisarz Mirosław Szymański, zastępca komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu st. bryg. Roland Kotula,  dyrektor Zakładu Karnego
w Raciborzu  mjr Grzegorz Skowronek, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rybniku ppłk mgr inż. Andrzej Kuc oraz przedstawiciel Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu
st. chor. szt. Ryszard Kominek.

„Mundur to umiłowanie ojczyzny. Mundur to kwalifikowana etyka zachowania. Mundur to zobowiązanie wobec społeczeństwa. Mundur to odwaga i samodyscyplina…” podkreślił Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, dr Jacek Pierzchała.

Po ślubowaniu nowo zaprzysiężeni kadeci odebrali z rąk Dyrektora Szkoły, akty ślubowania oraz gratulacje od zaproszonych gości.

Następnie został wygłoszony wykład o temacie ,, Zwierzęta w służbie mundurowej” dr Joanny Stojer – Polańskiej.

Uroczystość zakończyła się gromkimi brawami, składaniem gratulacji, pamiątkowymi zdjęciami jak i słodkim poczęstunkiem.

Uczniowie klasy mundurowej oprócz programu przewidzianego dla zawodu technik spedytor zdobywają również dodatkowe umiejętności, które przydadzą się w służbach mundurowych.