„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją

 pomysłowość, dobroć i dociekliwy  umysł do wypracowania rzadkiej

 umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania,

 próbowania, działania – to tak zwyczajnie  i aż  – PRZYJACIEL…”

 

   Dnia 13.10.2022 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  odbyła się akademia  z okazji  Dnia  Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od słów  młodzieży, która  przywitała  wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych nauczycieli emerytów. Po wprowadzeniu sztandaru Szkoły odbyło się uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Paweł Ptak, który mówił o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzył wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Ten dzień był doskonałą okazją do wręczenia wszystkim pracownikom kwiatów, przyznania nagród Dyrektora dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Następnie głos zabrali uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wyrażając wdzięczność Dyrekcji oraz wszystkim Pracownikom Szkoły za ich wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce okazywane podczas pracy z młodzieżą.

   Młodzi artyści  słowem, zabawnymi i pomysłowymi  filmikami  uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. W nawiązaniu do dzisiejszej sytuacji ze sceny można było usłyszeć, że świat byłby lepszym miejscem gdyby medale przyznawano wspaniałym nauczycielom a nie żołnierzom, którzy zabijają  wrogów na wojnie. Młodzież pięknie zauważyła, że prawdziwy nauczyciel tak naprawdę ociera się o wieczność. Nigdy nie wiadomo, gdzie kończy się jego wpływ.

   Każdy z nauczycieli otrzymał tajemnicze zdjęcie z cytatem dotyczącym swego powołania.  Ta niespodzianka była  wykonana  własnoręcznie przez uczniów.

   „ Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”- myśl tę wypowiedziała Eliza Orzeszkowa, ponieważ jest jak najbardziej aktualna, zasługiwała   na przypomnienie podczas naszego wspólnego spotkania.