W dniach 06-10.06.2022 uczniowie Ekonomika wzięli udział w polsko-niemieckim projekcie medialnym w formie warsztatów językowych. Warsztaty organizowane były w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), która umożliwia spotkania i współpracę Polaków i Niemców.

Projekt ten otrzymał dotację organizacji utworzonej przez rządy obu krajów. Zadaniem PNWM jest wspieranie wzajemnego poznania, zrozumienia i współpracy młodych Polaków i Niemców. W tym celu inicjatywa dofinansowuje i merytorycznie wspiera spotkania młodzieży. Udział w międzynarodowym projekcie rozwija osobowość i kompetencje międzynarodowe oraz językowe młodych ludzi. Służy wzajemnemu zrozumieniu, przezwyciężaniu uprzedzeń oraz wpiera wspólną odpowiedzialność za kształtowanie przyszłości wolnej Europy.

W pięciodniowym spotkaniu uczestniczyła grupa 15 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz 15 uczniów z niemieckiej szkoły Berufskolleg der Stadt Hagen Kaufmannschule I.

Młodzież zakwaterowana była w prowadzonym przez Stowarzyszenie Zamku Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań (Schloß Trebnitz Bildungs‐ und Begegnungszentrum e. V.). Zamek Trebnitz jest placówką edukacyjną o profilu polityczno‐kulturalnym, która główny nacisk swojej działalności kładzie na międzynarodowe projekty wymian, głównie z Polską i krajami Europy Wschodniej.

Położenie tej placówki jest wyjątkowe. Z zamkiem graniczy historyczny park w stylu angielskim z pięknym drzewostanem, rozległymi łąkami, dwoma stawami i gajem, gdzie uczestnicy naszego projektu spędzali czas aktywnie integrując się na łonie natury.

W programie spotkania znalazły się zajęcia warsztatowe z fotografii oraz zajęcia teatralne, a także animacja językowa, która motywowała młodzież do podnoszenia swoich kompetencji językowych. Wyjątkowa infrastruktura zamku ze świetlicą integracyjną oraz ogrodem i parkiem zachęcała do wspólnych aktywności sportowych. Obie grupy zorganizowały dzień polski i niemiecki, podczas którego zaprezentowały ciekawostki, atrakcje i ważne informacje na temat swoich państw oraz szkół, do których uczęszczają. Odbyło się też ognisko, pokaz tańców tradycyjnych i wspólne wykonanie ‘belgijki’.

Projekt zakończyła wycieczka do stolicy Niemiec. W Berlinie młodzież zobaczyła Kanzleramt Reichstag, Brandenburger Tor, Pomnik Zamordowanych Żydów Europy, Potsdamer Platz, Muzeum Techniki, Alexander Platz, najpiękniejszą ulicę Berlina Unter den Linden.

Założone w projekcie cele zostały w całości zrealizowane. Współpraca okazała się bardzo owocna, młodzież nawiązała mnóstwo znajomości, przełamała bariery i zweryfikowała panujące stereotypy dotyczące odmienności kulturowych. Nauczyła się tolerancji i szacunku do wielokulturowości. Wartość dodaną stanowi czas spędzony z rówieśnikami, pozyskanie nowych kompetencji językowych i socjalnych, dzięki którym otworzyli się na współczesną Europę. Uczniowie Ekonomika zabiorą ze sobą niezwykłe wspomnienia, które zaprocentują w przyszłości i zmotywują do dalszego rozwoju.