Jesienią światło słoneczne często wydaje się nam szczególnie miękkie i ciepłe. Od wieków tradycją w Niemczech jest określenie „złoty październik”.
Dlaczego jednak jesienny miesiąc postrzegamy w tak szczególnym świetle? Próbą odpowiedzi na to pytanie mogą być Wasze prace zamieszczone na naszej stronie internetowej w konkursie fotograficznym pt. „Złoty październik”

Uczestnicy konkursu mają za zadanie sfotografowanie chwili ujmującej jesienny krajobraz. Fotografie zgłoszone do konkursu charakteryzować powinny się niepowtarzalną grą barw. Prace zgłoszone do konkursu oceniać będą członkowie jury, które będzie zwracało uwagę na zgodność tematyczną, sposób kadrowania, balans kolorów oraz pomysłowość ujęć.
• Album musi zawierać 1 fotografię główną i maksymalnie 12 dodatkowych fotografii, które tworzą album
• Album musi posiadać lokalizację (miejsce wykonania) zdjęć
• Album musi posiadać opis w języku polskim i niemieckim zawierający informacje o miejscu, które prezentują prace zamieszczone w konkursowej pracy
• Praca musi dotyczyć tematu „złoty październik”.
• Niedopuszczalne jest publikowanie w galerii cudzych dzieł

Uczestnik konkursu może udostępnić w konkursie 1 fotografię główną i maksymalnie 12 dodatkowych fotografii, które tworzą album pamiętając przy tym, że:
◦ Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. daty, ID telefonu itp.) będą dyskwalifikowane
◦ Fotografie wykonane są przez niego samego
◦ Nie zezwala się wykonywania fotomontaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików ani wykonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęć konkursowych. Modyfikacje zdjęć konkursowych dopuszczalne są w zakresie: kadrowania, rozjaśniania i ściemniania całości lub fragmentu, kontrastowania oraz redukcji koloru. Modyfikacje nie mogą wpływać na merytoryczny przekaz zdjęcia.
◦ Zdjęcia konkursowe muszą być zapisane w pliku w formacie JPG z możliwymi do odczytania danymi EXIF. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
◦ Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności w kwestii wykorzystywania wizerunku

Termin udostępniania prac konkursowych mija w niedzielę 13 listopada o godz. 23:59. Dodanie pracy po tym terminie nie będzie możliwe.
Prace prosimy przesyłać na TEAMS w wiadomości do nauczycieli języka niemieckiego.