17 czerwca nasza szkoła miała przyjemność gościć grupę nauczycieli z Kaufmannsschule 1 z Hagen. Ich wizyta była efektem współpracy, którą podpisali dyrektor dr Jacek Pierzchała oraz koordynator ds. współpracy międzynarodowej Marzena Wosch.

Podpisanie kooperacji ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy szkołami, która trwa już od 3 lat.  Szkoły wspólnie organizują wymiany młodzieży w Trebnitz w ramach współpracy polsko-niemieckiej, biorą udział we wspólnych projektach, konkursach, a także projektach w ramach eTwinning czy Erasmus+.

Podczas wizyty nasi goście spotkali się z uczniami Ekonomika, odbyło się oficjalne podpisanie porozumienia pomiędzy szkołami, jak również spotkanie z właścicielami firm: Logger MTS  Panem Grzegorzem Kruegerem oraz PROSAT Panem Tomaszem Fojcikiem, u których uczniowie z Hagen w listopadzie odbędą praktyki zawodowe.

Bardzo cieszymy się z oficjalnego podpisania współpracy i już zaplanowane kolejne wspólne przedsięwzięcia edukacyjno-językowe.