Nasi uczniowie 24 lutego 2023r., mieli możliwość zdobycia cennych informacji, przydatnych podczas poszukiwania swojego „miejsca „ na rynku pracy.

Wizyta w DHL była kolejną okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń

i oczekiwań zawodowych abiturientów ZSE w Raciborzu.