W dniach 24-25.10.2019 r. uczniowie klasy 4L ,4R uczestniczyli w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia  Kariery Zawodowej w spotkaniu z przedstawicielem Urzędu Pracy w Raciborzu. Uczniowie zostali poinformowani o formach wsparcia finansowego dla osób zainteresowanych poprowadzeniem swojej działalności gospodarczej,uzyskali informacje z ,,barometru zawodów” na temat  zawodów  poszukiwanych na rynku pracy na rok 2020. Uczestnicy poznali aktualną sytuację na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Poznali zakres działalność PUP-który udziela porad i informacji potrzebnych do podejmowania decyzji edukacyjnych, wyboru zawodu oraz decyzji związanych z wejściem i funkcjonowaniem na rynku pracy. W kolejnej części spotkania przedstawione zostały metody poszukiwania pracy, źródła ofert zatrudnienia, wybrane oferty pracy dodatkowej, omówiono zasady bezpiecznego podejmowania zatrudnienia zagranicą. Na zakończenie rozdano uczestnikom materiały informacyjne. Ze strony szkoły opiekę sprawowała Dorota Kotwica – doradca zawodowy.