W Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  28.05.2024 r. odbyła się akademia  z okazji  Dnia  Patronki Szkoły – KSIĘŻNEJ EUFEMII RACIBORSKIEJ. Uroczystość rozpoczęła się od słów  młodzieży, która  przywitała  wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Po wprowadzeniu sztandaru Szkoły nasza absolwentka –Magdalena Wojak, śpiewem piosenek z lat poprzednich – wprowadziła w atmosferę uroczystości. Następnie głos zabrał dyrektor dr Jacek Pierzchała. Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie w szerzenie kultu górnośląskiej Piastówny oraz życzył wielu sił i wytrwałości na nadchodzące jubileusze.

Młodzi artyści  słowem oraz zabawnym i pomysłowym  filmem z lat poprzednich z KAPSUŁY CZASU – uświetnili ten wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych zdań  popłynęło w kierunku nauczycieli, którzy  popierają idee i wcielają w życie wartości, którymi żyła Eufemia. W nawiązaniu do dzisiejszej sytuacji ze sceny można było usłyszeć, że świat byłby lepszym miejscem, gdyby  ta niepospolita kobieta  żyjąca w XIV wieku i Jej ideały wciąż znajdowały  naśladowców.

Czym zachęca i prowokuje, by dziś, w dobie niczym nieskrępowanej wolności, opowiadać się za Bogiem
i godnym życiem? Jak doszło do tego, że została patronką Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu?

Odpowiedzi na te pytania można poszukać na miejscu, w naszej szkole – odpowiedzią są różni ludzie,
ich pasje, zainteresowania.

Wybór siostry Eufemii Raciborskiej  na patronkę naszej szkoły to była  słuszna decyzja… Ktoś powie – to tyle i aż tyle…