Z okazji 20-tej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce przygotowała ogólnopolską lekcję online „Unia Europejska – rozmowy o przyszłości”. Uczniowie klasy 1c naszej szkoły wzięli udział w tych zajęciach na lekcji podstaw ekonomii.

Lekcję poprowadził dr Bartłomiej E. Nowak – Team Europe Direct, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Na początku lekcji odbyła się kilkuminutowa rozmowa, w której wzięli udział:

  • Witold Naturski – Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce
  • Bartłomiej Balcerzyk – p.o. Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
  • Waldemar Zbytek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

Główne zagadnienia poruszane w trakcie lekcji:

  • wybory do Parlamentu Europejskiego
  • priorytety UE na najbliższe lata
  • dyskusja o reformie UE
  • Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej (2025)