,,NIE BÓJCIE SIĘ TAJEMNICY EUFEMII, NIE BÓJCIE SIĘ JEJ MIŁOŚCI”

powyższe słowa wybrzmiały jako motto –  zachęcając nas do ponoszenia wysiłku, do pracy i zaangażowania.

23 maja 2023 roku społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych obchodziła Dzień Patrona Szkoły. Wśród obecnych gości był wicestarosta Marek Kurpis, , gen. bryg. SG – Adam Jopek, proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu – Marian Obruśnik, dyrektor RCK – Joanna Maksym Benczew, Kierownicza Referatu Edukacji – Ewa Bohr-Cyfka, dyrektorzy placówek powiatowych, przedstawiciele związków zawodowych, pracownicy, emeryci, rodzice i przyjaciele szkoły. Gościem honorowym święta był Konsul Generalny Republiki Węgier dr Tibor Gerencsér.

 „EUFEMIA – TO OGNIWO, KTÓRE SCALA RACIBÓRZ – NIE POZWÓLMY SOBIE ODEBRAĆ TEGO BOGACTWA…” – te oto słowa są podkreślane już od 9 lat – od kiedy placówka z dumą nosi imię wybitnej raciborzanki.

Na początku uroczystości głos zabrał Dyrektor Paweł Ptak – witając wszystkich zebranych gości, nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników.

Jestem głęboko przekonany, że dzięki Naszej Patronce przetrwaliśmy te trudne czasy (…). Mieć taką Patronkę to ogromne wyróżnienie, bo jej dobroć i przedsiębiorczość inspiruje Nas do działania – od pierwszych słów dyrektora atmosfera spotkania stała się bardzo serdeczna.

Następnie Wicestarosta Marek Kurpis skierował do społeczności szkolnej piękne przesłanie, że z satysfakcją możemy mówić o efektach pracy wychowawczej związanej z Patronem Szkoły, dzięki której uczniowie stają się bogatsi w wiedzę, harmonijnie kształtują swoje serca i charakter, uczą się jak żyć i pracować. Przekazał również wyrazy szacunku i uznania oraz życzył sukcesów zawodowych i osobistych.

Długoletni  przyjaciel szkoły Piotr Stefaniak  powiedział, iż postać Eufemii Raciborskiej jest bardzo bliska jego sercu i z niej młode pokolenie Polaków powinno czerpać siły i wzór do pracy nad sobą, kształtowania swego charakteru, dalszej, solidnej nauki.

Konsul Generalny Republiki Węgier dr Tibor Gerencsér podkreślił, że jako historyk podziwia wkład, który został włożony w rozpowszechnianie wartości, którymi żyła Eufemia. Życzył sukcesów na polu szkolnym i ekonomicznym. Był osobiście zaskoczony pozytywną energią panującą pośród nauczycieli i  wychowanków.

Po części oficjalnej uczniowie szkoły zaprezentowali montaż przygotowany przez Panią Sylwię Gawendę – Rutkowską. Na scenie widniał cytat: „CZŁOWIEKA TRZEBA MIERZYĆ MIARĄ SERCA”.  Wszędzie było wiele aspektów, które skłaniały do głębokiej zadumy i refleksji. Podkreślono, że bardzo ważne jest przeżywanie tej części historii, która ciągle istnieje i przyczynia się do ubogacania wspólnoty. Przypomniana została sylwetka Eufemii Raciborskiej i jej konkretny wpływ na młodego, współczesnego człowieka… Z tej Wielkiej Raciborzanki powinniśmy brać przykład w swoim życiu. Mieliśmy okazję przekonać się, że Eufemia – człowiekiem wielkich czynów nie stała się z dnia na dzień. Wytrwale dążyła do celu, sumiennie wywiązywała się ze swoich obowiązków, stawiała czoła przeciwnościom losu i rzetelnie zapracowała na szacunek i uznanie. Była to zatem dla nas prawdziwa lekcja wychowawcza i emocjonalna.

Po występie uczniowie zostali nagrodzeni w pełni zasłużonymi brawami. Miłym akcentem dnia była również biesiada przygotowana przez nauczycieli i uczniów. Na szkolnym korytarzu można było zobaczyć prace uczniów poświęcone Eufemii Raciborskiej.

     Za przygotowanie uroczystości oraz jej całej oprawy wszystkim zaangażowanym nauczycielom, rodzicom i uczniom serdecznie dziękujemy.

  „NIECH EUFEMIA RACIBORSKA PRZYCZYNIA SIĘ DO POGŁĘBIANIA TEGO, CO DOBRE, PIĘKNE I SZLACHETNE…”