W związku ze zbliżającym się 11 Listopada Narodowym Świętem Niepodległości zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Plastycznym na plakat pt.: „NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 11 LISTOPADA”.

Zasady udziału w konkursie:

  • technika prac (rysunek lub malarstwo);
  • format prac A2;
  • praca powinna być wykonana indywidualnie;
  • prace należy przekazać mgr Stanisławie Janiszewskiej do  dnia

07 listopada 2023 r.

  • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się dnia

08 listopada 2023 r.

  • Prace konkursowe przechodzą na własność ZSE w Raciborzu i nie podlegają zwrotowi autorom prac.

REGULAMIN

Załącznik nr 1